דף הבית על מרכז הצפרות מוקדי פעילויות מרכז הטיבוע הישראלי סקרים מאגר המידע הלאומי  


מרכז הצפרות הישראלי יוזם ומבצע פעילויות מחקר בנושאי נדידה, קינון, מינים בסכנת הכחדה ועוד. כמו כן מתבצעים סקרי ציפורים באמצעות צפרים מקצועיים ומתנדבים מנוסים.
מרכז הצפרות הישראלי מפעיל את מרכז הטיבוע הישראלי ואחראי לפרסומי
הדוחות השנתיים של הטיבוע בישראל ועוד.

ציפורי ישראל רשימת המינים ותפוצתם (5Mg) קובץ PDF
יואב פרלמן ויהונתן מירב

ציפורי ישראל רשימת המינים ותפוצתם (120K) קובץ EXCEL

סקר אטלס ציפורים בערבה 2009 (3Mg)  קובץ PDF
יואב פרלמן / ד"ר אייל שוחט / זאב לבינגר

מינים פולשים בישראל
יהונתן מירב

הדורסים הבולטים בנדידת האביב
יהונתן מירב

אטלס עופות דוגרים בנגב ובערבה
יואב פרלמן / ד"ר אייל שוחט / זאב לבינגר

סיכום סקר דואים ודורסים סתיו 2011

סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים אביב 2011
יואב פרלמן / שחר אלטרמן / ברק גרניט