kingfisher amit gefen

תחרות צילום ציפורים
ע"ש עמית גפן

מרכז הצפרות הישראלי בחברה להגנת הטבע

דף הבית

עמית גפן

 תקנון התחרות

זוכי תחרות 2010

זוכי תחרות 2009

זוכי תחרות 2008

תערוכת צילומים

 jbo exhibition balaban


מדי שנה לאחר ההכרזה על התמונות הזוכות
 ולאחר יום העיון השנתי לצפרות של מרכז הצפרות הישראלי של
החברה להגנת הטבע,
"יעלו" התמונות לירושלים לתערוכה של מספר שבועות בגלרייה שבתחנה לחקר ציפורי ירושלים ע"ש גייל רובין.
המקום פתוח לקהל הרחב לבוא ולצפות בתערוכה.