קטגוריה מקצוענית – המקום השלישיי
עייט צפרדעים
צילום: איליה שלמייב

 

דף הבית